Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 135
Dodano dnia 2018-11-23 17:42:43
Aktualizacja 2019-03-17 10:38:35
Słowa kluczowe formacja V formacja z platformą odwrócona formacja V
Kategoria Formacje liniowe
Bibliografie
  • John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych
  • Zenon Komar - Sztuka spekulacji po latach
Materiały powiązane
Narzędzia
formacja v z platformą
LOTOS. Formacja V z platformą to jedna z najbardziej wymownych formacji technicznych.
formacja V
ROPCZYCE. Podczas spektakularnej bessy z lat 2007-2008 wiele firm uformowało formacje V.
formacja v
LPP. Formacje V możemy spotkać niemal wszędzie. Od wykresów długoterminowych po krótkookresowe.
formacja v z platformą
KĘTY. Odwrócona formacja V z platformą czy akumulacja?
odwrócona formacja V
FW20. Odwrócona formacja V.
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
  1. Formacja V
  2. Formacje V to nieformacja
  3. Budowa i działanie formacji V
  4. Formacja V z platformą
  5. Słowo końcowe

Formacja V


Podczas wszystkich pozostałych omawianych tu formacji odwrócenia trendu można zaobserwować jedną zasadniczą zgodność – jest to stopniowe przejście cen z trendu w stan konsolidacji, a następnie rozpoczęcie nowego kierunku. Formacja V jest nieco inna. Nie posiada takiej zgodności, ponieważ odwrócenie trendu następuje bez jakiejkolwiek zapowiedzi czy potwierdzenia.
Trend horyzontalny pomiędzy dwoma kierunkami trendu jest potrzebny do tego, aby umożliwić graczowi właściwą ocenę sytuacji i dać mu odpowiedni czas na zajęcie pozycji. Formacja V nie stwarza takiej możliwości. Jest szybka, dynamiczna, a przy tym bardzo ryzykowna. Tak jak ceny spadają szybko i gwałtownie podczas pierwszej fazy ruchu, tak i w drugiej fazie ceny zwyżkują z takim samym impetem i bez jakichkolwiek szans na zrozumienie takiego działania.

Formacje V to nieformacja


Formacje V należą do najtrudniejszych do przewidzenia formacji odwrócenia trendu. Przebiegają bardzo gwałtownie, bez jakichkolwiek oznak, z reguły nie dając inwestorom szans na podjęcie racjonalnych decyzji. Najczęściej występują na wykresach krótkoterminowych, gdzie można je spotkać w notowaniach o podwyższonych wahaniach cen (na szczególną uwagę zasługują tu kontrakty terminowe na Wig20).
Niestety nie znaleźliśmy udokumentowanej strategii, która pozwoliłaby na skuteczne posługiwanie się tego typu figurą przez dłuższy okres czasu. Nawet sam Zenon Komar nazwał formację V nieformacją, co wydaje się w pełni uzasadnione.

Charakterystyczne dla formacji V jest to, że ruchy wewnątrz formacji nie posiadają dłuższych przerw, czyli tzw. konsolidacji, lecz dynamicznie (wraz z licznie występującymi lukami) najpierw zniżkują (lewa strona formacji), a następnie zwyżkują (prawa strona). Zakłada się tu, że jeśli spadek cen odbywał się pod kątem 45 stopni, to wzrosty cen będą również przebiegać pod tym samym lub zbliżonym. Ta sama dotyczy odwróconej formacji V.

Budowa i działanie formacji V


Formacja V składa się z:

  • pierwszej nogi,
  • fali kulminacji,
  • drugiej nogi.

Punktem kulminacyjnym jest dołek (lub dla odwróconej formacji V – wierzchołek), który cechuje się największym obrotem podczas trwania trendu. Zwykle trwa dzień lub kilka, po czym następuje odwrócenie trendu i zaczyna się ostra zwyżka cen przy rosnących obrotach.
Pierwsza fala popytu pcha gwałtownie ceny o 33–50 procent, po czym następuje krótkookresowe cofnięcie cen do najbliższego poziomu wsparcia. Chwilowa korekta jest tylko strząśnięciem tych mniej wrażliwych, aby ponownie kontynuować ruch wzrostowy. Formację V uznajemy za spełnioną, kiedy zasięg pierwszej nogi zrówna się z pierwszą.

Formacja V z platformą


Odmianą formacji V jest platforma, której towarzyszy przerwa w całym istniejącym ruchu. Występuje ona mniej więcej w połowie trwania całego ruchu, a więc może spełniać funkcję pomiaru miejsca docelowego.
Platforma może być horyzontalna lub lekko pochyła do istniejącego trendu drugiej nogi. Obroty wewnątrz niej są stosunkowo niewielkie, co można traktować jako chwilową pauzę (odpoczynek) przed dalszym dynamicznym ruchem cen. Wybicie z platformy w kierunku trendu jest sygnałem rozpoczęcia dalszej fazy zwyżki. Pamiętajmy, aby wybiciu towarzyszyło potwierdzenie płynące z podwyższonych obrotów.

Słowo końcowe


Analiza formacji V jest trudna, choć nie niemożliwa. Gdyby było inaczej, opisywanie jej byłoby stratą czasu. Problem w tym, że bardzo trudno określić, kiedy taka formacja się rozpoczęła, a kiedy mamy do czynienia z jej zakończeniem. Kiedy ceny rosną w postępie geometrycznym, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet linia obrony kapitału nie zagwarantuje nam sukcesu. Po pierwsze dlatego, że im jest ciaśniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniemy wyrzuceni przy pierwszej lepszej korekcie, po drugie – im bardziej jest odległa, tym zysk jest mniejszy.

Zenon Komar

Formacja V i odwrócona formacja V należą do najbardziej dynamicznych i najbardziej ryzykownych formacji, które trudno przewidzieć i trudno analizować. Formacja V jest trudną do rozpoznania, ponieważ właściwie nie jest formacją.

Zenon Komar

Opinie

tylko dla zalogowanych