Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 188
Dodano dnia 2018-11-17 09:48:47
Aktualizacja 2019-03-19 00:23:09
Słowa kluczowe formacje liniowe
Kategoria Formacje liniowe
Bibliografie
 • John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych
 • Jack D. Schwager - Mistrzowie rynkow finansowych
 • Zenon Komar - Sztuka spekulacji po latach
Materiały powiązane
Narzędzia
formacje liniowe
CCC. Poza kilkoma wyjątkami (takimi jak chociażby formacja V czy torów kolejowych) większość formacji powstaje przez dłuższy okres czasu.
formacje liniowe
FW20. Obok każdej formacji na wykresie mamy możliwość skorzystania z metody dokonania pomiaru, który pozwoli określić minimalny zasięg przyszłego ruchu cen.
formacje liniowe
CCC. Nieregularna formacja Głowy i ramion potwierdzona przez wolumen
formacje liniowe
Stalprodukt. Formacja V z platformą. Platforma przeważnie występuje w połowie całego ruchu, może więc służyć jako punkt odniesienia.
formacje liniowe
Forte. Przełamanie długoterminowej linii trendu spadkowego. Niepotwierdzone przez obroty.
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
 1. Formacje liniowe
 2. Charakterystyka formacji liniowych
 3. Warunki sukcesu formacji liniowych
 4. Szerszy kontekst
 5. Niektórzy twierdzą, że formacje na wykresach nie działają

Formacje liniowe


Formacje cenowe (figury lub wzory) to odpowiednie miejsca na wykresie, które dzięki badaniom nad powtarzalnością kształtów pozwalają inwestorom prognozować przyszłe ruchy cen.

Charakterystyka formacji liniowych


Jak zapewne wiemy, że giełda porusza się w kierunku przeciwnym niż ten, który jednomyślnie ustaliła większość graczy, dlatego też formacje, które są oczywiste dla każdego, nie funkcjonują dobrze, i aby właściwie spełniły swoją funkcję, nie mogą być jednoznaczne dla większości inwestorów.

Pamiętajmy, że to nie kształt formacji, a jej wolumen odgrywa znacznie większą rolę. Każdy ruch cenowy, każda mikroformacja wewnątrz niej w pierwszej kolejności powinna być wnikliwie analizowana pod kątem wielkości obrotów, ponieważ to właśnie układ sił może okazać się czynnikiem decydującym o słuszności całej formacji. Innymi słowy mówiąc, bardziej na znaczeniu zyska ta formacja, której kształt jest „zdeformowany”, ale obroty wskazują na jej słuszność, niż formacja idealna pod względem kształtu, ale bez potwierdzenia obrotów.

Formacje dzielimy na dwie podstawowe kategorie:

 • Formacje kontynuacji trendu stanowią chwilową przerwę w już istniejącym trendzie (przeważnie) głównego stopnia. Powstają wskutek krótkotrwałego przesilenia i po pewnym czasie trend główny znów jest kontynuowany. Formacje kontynuacji trendu zaliczane są do formacji średnio- oraz krótkoterminowych. W czasie trwania formacji wolumen przyjmuje niewielkie wartości i ma jeszcze tendencje do spadku. Do formacji kontynuacji trendu zaliczamy: flagi, chorągiewki, trójkąty, filiżanki, prostokąty, kliny i diamenty. Zwykle są to jedne z najbardziej sprzyjających formacji względem opłacalności.
 • Formacje odwrócenia trendu na ogół kształtują się znacznie dłużej niż formacje kontynuacji i znacznie częściej dają mylne sygnały. Sygnalizują odwrócenie trendu głównego i mają znaczenie pierwszorzędne w analizie przez inwestorów długoterminowych. Do formacji odwrócenia trendu zaliczamy: spodki, głowy i ramiona, formacje V, podwójne i potrójne szczyty oraz dna i wyspy odwrotu.

Warunki sukcesu formacji liniowych


Aby prawidłowo określić zaistnienie danej formacji liniowej, każda z nich powinna spełniać podstawowe uwarunkowania, które są niezbędne do jej prawidłowego istnienia:

 • Formacje odwrócenia trendu powinny być poprzedzone istniejącym trendem głównym.
 • Wstępnym sygnałem ostrzegawczym dla formacji odwrócenia jest przełamanie linii trendu głównego.
 • Wysokość i szerokość formacji mają wprawdzie drugorzędne znaczenie, ale im jest ona większa, tym większy jej potencjał zyskowny, natomiast im dłużej się kształtuje, tym ważniejszą będzie odgrywać rolę.
 • Formacje w trakcie bessy powstają znacznie szybciej i są mniej gwałtowne niż podczas hossy.
 • Wielkość wolumenu wewnątrz formacji ma bardzo duże znaczenie dla wiarygodności całej formacji, choć istnieje pewna grupa zawodowców, która jest przekonana, że obroty nie mają żadnego znaczenia, a jeśli już – to jedynie przy formowaniu się trendu wzrostowego. Naszym zdaniem jakikolwiek istotny ruch w trendzie powinien cechować się podwyższonym wolumenem.

Szerszy kontekst


Wszelkiego rodzaju formacje (nie tylko liniowe) zawsze należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Analiza techniczna powinna zawsze tworzyć całość, podczas gdy formacje są wyłącznie jej elementami. Im więcej dopasujemy ich do siebie, tym lepszy obraz uzyskamy. Nowicjusze bardzo często skupiają się na pojedynczych formacjach krótkoterminowych, które mają dużo mniejszą wymowę od formacji długoterminowych.
Przykładem może być wykres numer jeden, na którym widać długoterminowy trend wzrostowy, formację klina oraz w krótkiej perspektywie – trójkąt, który zwiastuje krótkoterminową wyprzedaż. Analizując szerszy kontekst, możemy podejść bardzo ostrożnie do tego typu formacji, ponieważ jej znaczenie jest niewielkie w porównaniu z formacjami długoterminowymi. Jeśli w dłuższym ujęciu mamy trend wzrostowy, krótkoterminowe formacje odwracające trend mogą wykazać się znacznie niższą skutecznością.

Niektórzy twierdzą, że formacje na wykresach nie działają


Według Eckhardta formacje na wykresie w 98 procentach nie działają, ponieważ taka jest natura naszego umysłu. Wierzymy to, na czym się skupiamy, nie zachowując tym samym obiektywnego postrzegania rynku.
Na przykład, kiedy patrzymy na wykres, nagminnie szukając formacji prowzrostowych lub projektując system inwestycyjny w oparciu o wybicia, nasza percepcja postrzegania kieruje swą uwagę do tych źródeł, na których się skupiamy. Morał z tego jest taki, że patrzymy na wielkie zyskowne ruchy, a pomijamy w analizie te mniejsze, stratne, ale jakże często występujące, które po zsumowaniu ze sobą mogą być przyczyną wielkich obsunięć kapitału.

William J. O'Neil

Jeśli wolumen obrotów w dniu przełamania jest tylko o 25 lub mniej procent wyższy niż zwykle, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wybicie może zakończyć się niepowodzeniem, ponieważ w kluczowym punkcie kupna popyt zawodowych inwestorów jest zbyt mały. Jeżeli tygodniowe wykresy wykazują mniejszy wolumen w tygodniu, w którym nastąpiło przełamanie, w porównaniu z wolumenem w tygodniu poprzednim, jest to kolejny sygnał słabego popytu w krytycznym momencie, a zarazem zwiastun potencjalnego wybicia z formacji

William J. O'Neil

Opinie

tylko dla zalogowanych