Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 194
Dodano dnia 2018-10-31 10:48:27
Aktualizacja 2019-03-19 06:00:00
Słowa kluczowe luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jack Bernstein metoda gry w oparciu o luki
Kategoria Metody i techniki gry
Bibliografie
  • Jake Bernstein - Inwestor jednosesyjny
Materiały powiązane
Narzędzia
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
  1. Luki w inwestowaniu jednosesyjnym - wprowadzenie do metody gry Jakea Bernsteina
  2. Zasady gry (wersja podstawowa) w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina
  3. Zasady gry (wersja rozszerzona) w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina
  4. Psychologia metody gry w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina
  5. Podsumowanie metody gry w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina

Luki w inwestowaniu jednosesyjnym - wprowadzenie do metody gry Jakea Bernsteina


Autorem strategii jest Jake Bernstein, wieloletni, skuteczny daytrader z rynków terminowych. Metoda ta, przeznaczona jest wyłącznie dla inwestorów jednosesyjnych, a więc dla każdego, kto otwiera i zamyka transakcje wewnątrz sesji i nie pozostaje z nimi na noc. Pamiętajmy, że jest to metoda dla rynków terminowych oraz walutowych dlatego też nie będzie odpowiednia dla rynków akcji.

Zasady gry (wersja podstawowa) w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina


Pierwszym warunkiem, który musi został spełniony, jest powstanie luki cenowej na początku sesji. W przypadku luki spadkowej rysujemy linię w miejscu najniższego punktu, w jakim poprzedniego dnia znajdowały się ceny. Sygnałem kupna będzie tu przecięcie cen o określoną liczbę punktów w dniu dzisiejszym. Innymi słowy, wczorajsze minima sesji tworzą pewnego rodzaju opór dla notowań dnia dzisiejszego. Pokonanie oporu będzie pozytywnym sygnałem dla większości inwestorów i wygeneruje silny sygnał otwarcia pozycji długiej.
Zlecenie stop strata ustawiamy kilka punktów poniżej dzisiejszego minimum lub o określoną liczbę punktów. Sam autor zaleca wyznaczać linię obrony kapitału w miejscu określonym stałą kwotą (np. 30 punktów), ponieważ uważa, że „w wielu wypadkach ruch cen na danej sesji będzie za mały, aby wystawić sensowne zlecenie stop”. Tym samym odradza również stosowanie ruchomych zleceń stop strata, ponieważ jego badania wskazują, że nie spisują się dobrze w daytradingu i inwestowaniu pozycyjnym.

Jake Bernstein

Lukę można wykorzystać tylko wtedy, gdy natychmiast otworzy się pozycję. Niestety, wielu inwestorów otwiera pozycje zbyt późno i traci mnóstwo okazji do zysku.

Jake Bernstein

Sygnałem sprzedaży krótkiej jest sytuacja odwrotna do powyższej, a więc pierwszym warunkiem otwarcia pozycji krótkiej będzie luka wzrostowa, a następnie przebicie poziomu wsparcia o określoną liczbę punktów. Może ona różnić się od siebie – zależy to od osobowości inwestora. Ci bardziej agresywni mogą stosować 1-punktowe przełamania, a ci bardziej ostrożni – 5-punktowe.

Zasady gry (wersja rozszerzona) w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina


Jake Bernstein uzupełnił swą strategię o pewien model zarządzania pozycją, który może okazać się pomocny w przypadku, gdy luka będzie naprawdę wielkich rozmiarów. Kiedy mamy do czynienia z taką luką, oczekiwanie, aż ceny osiągną określony poziom, może sprawić, że umknie nam spora część zysku.
Na szczęście możemy temu zaradzić, wprowadzając do strategii drugie, znacznie szybsze kryterium otwarcia pozycji. W związku z tym nasza strategia będzie mieć dwa sygnały wejścia w rynek: pierwszy szybszy, drugi wolniejszy. W takim wypadku powinniśmy podzielić nasze zlecenie na dwie, najlepiej równe części. Jeśli nasz rachunek pozwala otworzyć tylko dwie pozycje, najpierw otworzymy pierwszą, a następnie drugą, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie omawiane w systemie kryteria. Jeśli posiadamy zdolność do otwarcia ośmiu pozycji, każda z dwóch transakcji będzie wynosiła cztery sztuki.

Z doświadczenia wiemy, że lepiej sprawdzają się odleglejsze zlecenia stop strata. Na rynkach terminowych, gdzie występują duże wahania cen, bardzo łatwo paść ofiarą ciasnych stopów, ponieważ taka jest właśnie ich natura.

Pierwszym wcześniejszym sygnałem otwarcia pozycji długiej będzie moment, w którym ceny przebiją maksimum pierwszego godzinnego słupka z dnia dzisiejszego o określoną liczbę punktów (np. 3). Sytuację tą zobrazowaliśmy na wykresach.

Psychologia metody gry w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina


Otwarcie kontraktów terminowych luką spadkową dla wielu inwestorów jest oznaką słabości rynku. W takiej sytuacji wielu z nich będzie otwierało pozycje krótkie w nadziei na kontynuację spadku. Pierwsze minuty notowań z reguły pogłębiają spadki cen do chwili, aż podaż wyczerpie swe siły. Kiedy ceny przestaną już spadać, kiedy rynek jest silny i kiedy ceny wreszcie przełamią lokalne minimum z poprzedniej sesji, wielu inwestorów zareaguje pozytywnie i zacznie zamykać stratne pozycje lub otwierać nowe – długie – powodując bardzo dynamiczne wzrosty.

Podsumowanie metody gry w oparciu o luki w inwestowaniu jednosesyjnym Jakea Bernsteina


Podsumowując.

  • Pierwszym warunkiem sygnału kupna jest wystąpienie luki spadkowej.
  • Sygnałem otwarcia pierwszej szybszej pozycji długiej jest przekroczenie o określoną liczbę punktów maksimum z pierwszej godziny notowań.
  • Drugim sygnałem jest przebicie – również o określoną liczbę punktów – najniższego poziomu z dnia poprzedniego.
  • Zlecenie stop strata najlepiej zamieścić o stałą kwotę wynikającą z zasad skutecznego zarządzania.

Opinie

tylko dla zalogowanych