Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 202
Dodano dnia 2018-10-27 18:16:09
Aktualizacja 2019-03-21 11:33:54
Słowa kluczowe momentum impet
Kategoria Wskaźniki analizy technicznej
Bibliografie
  • John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych
  • Jake Bernstein - Inwestor jednosesyjny
  • Alexander Elder - Zawód inwestor giełdowy
Materiały powiązane
Narzędzia
impet momentum
LOTOS. Momentum sprawdza się tam, gdzie panuje wyraźny trend, a daje liczne mylne sygnały podczas konsolidacji.
impet momentum
FW20. Według ekspertów dodanie do wskaźnika średniej kroczącej poprawia jego jakość i eliminuje część fałszywych sygnałów.
impet momentum
FW20. Do najlepszych sygnałów płynących z oscylatorów należą bez wątpienia dywergencje. Pamiętajmy jednak, aby były one zgodne z kierunkiem dominującego trendu i zawsze potwierdzone ceną (np. średnią ruchomą). W ten sposób unikniemy wielu pułapek.
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
  1. Oscylator Impet (Momentum)
  2. Kiedy trend zaczyna tracić swój impet
  3. Budowa wskaźnika impet (Momentum)
  4. Interpretacja wskaźnika

Oscylator Impet (Momentum)


Impet (inaczej momentum) to podstawowa forma oscylatora, która odzwierciedla stosunek zmian cen, a nie ich aktualny poziom. Mówiąc krótko, oscylator ten mierzy różnice cen dla danego okresu, poczym przedstawia je w formie wznoszącej lub opadającej linii.
Pomiędzy tymi liniami na poziomie zerowym znajduje się oś, która określa granicę między kierunkiem trendu. Kiedy ceny rosną, wskaźnik najczęściej będzie znajdował się ponad tą linią, a kiedy będą spadać – poniżej jej. Ważny jest tu jednak poziom samych wzrostów, który powinien być zawsze większy od tego sprzed n dni. Przy mniejszym poziomie wskaźnik będzie opadał w przeciwnym kierunku.

Kiedy trend zaczyna tracić swój impet


Z chwilą, gdy ceny biegną w górę, a oscylator zaczyna opadać, mówi się, że trend zaczyna tracić swój impet. Sytuacje taką przedstawiliśmy na wykresie pierwszym, gdzie trend nadal się utrzymuje, ale jest już wolniejszy, co oznacza tyle, że po prostu słabnie.
Amatorzy, widząc niemal każdą taką sytuację (dywergencja), decydują się na pospieszne otwieranie pozycji przeciwnych do istniejącego trendu, ale – jak pokazały testy – jest to niewątpliwie bardzo ryzykowna technika gry. Od czasu do czasu trend rzeczywiście się odwróci, ale samo pojawienie się rozbieżności wcale nie musi oznaczać zakończenia trendu. Wręcz przeciwnie – częściej stanowi jedynie jego przerwę, ewentualnie tylko chwilową przerwę w trendzie.
Występują również momenty, w których ceny nadal podążają w kierunku trendu głównego, jak gdyby nie istniała żadna rozbieżność.

Budowa wskaźnika impet (Momentum)


W przeciwieństwie do większości innych oscylatorów impet nie posiada stałych granic wahań, przez co jego wartości mogą (teoretycznie) podążać w nieskończoność w danym kierunku. Nasuwa się tu pewien problem przy interpretacji ekstremalnych poziomów wykupienia i wyprzedania, ponieważ nie do końca wiadomo, jakie są poziomy. Jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszym sposobem, jest obserwacja ważnych punktów zwrotnych w trendzie na przestrzeni lat, a następnie wyznaczanie wzdłuż nich linii stanowiących istotne poziomy ekstremalne.

Podobnie jak większość oscylatorów, również impet sprawdza się tam, gdzie panuje wyraźny trend, a daje liczne mylne sygnały w okolicy zera. Rozwiązaniem tego problemu może być naniesienie na wskaźnik jego pierwszej pochodnej w przeróżnej postaci – od średniej kroczącej samego wskaźnika, po inne wskaźniki, takie jak CCI czy inne oscylatory.

Interpretacja wskaźnika


W momencie, gdy linia impetu przecina linię zerową od dołu, oznacza to, że cena bieżąca jest większa od ceny sprzed n dni. Na przykład, posługując się 9-dniowym impetem, będziemy porównywać cenę bieżącą z ceną sprzed dziewięciu sesji. Aby wskaźnik wzniósł się w górę, wzrost cen musi być większy od poprzedniego wzrostu. Jeśli będzie miał taką samą wielkość, wskaźnik nie zmieni swego położenia. Natomiast jeśli ceny będą rosły wolniej od tych sprzed n dni, będziemy świadkami powstawania rozbieżności względem ceny.
Impet rynku obliczamy za pomocą następującego równania:

Interpretacja M = C - C n
gdzie:
C – ostatnia cena zamknięcia,
Cn – cena zamknięcia sprzed n dni.

Alexander Elder

Inwestor musi wybrać szerokość okienka czasowego dla impetu lub wskaźnika zmian. W praktyce sprawdza się zasada, by wybierać dość wąskie okienka czasowe dla oscylatora. Szerokie okienka czasowe należy stosować w wypadku wskaźników śledzących trend, które mają na celu wyłapanie trendów.

Alexander Elder

Opinie

tylko dla zalogowanych