Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 174
Dodano dnia 2018-11-22 17:49:47
Aktualizacja 2019-03-18 10:13:23
Słowa kluczowe średnie ruchome
Kategoria Wskaźniki analizy technicznej
Bibliografie
 • John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych
 • Victor Sperandeo - Trader Vic
Materiały powiązane
Narzędzia
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
 1. Średnie ruchome
 2. Role i zadania średnich ruchomych
 3. Rodzaje i zastosowanie średnich ruchomych
 4. Wady i zalety śrewdnich ruchomych
 5. Podsumowanie

Średnie ruchome


Pomimo znacznie większej liczby wad niż zalet, średnie ruchome, zwane również kroczącymi, są jednymi z lepszych wskaźników badających trend. Stanowią podstawę większości strategii inwestycyjnych, zwłaszcza tych, które podążają za trendem. Sygnały płynące ze średnich nie podlegają żadnej dyskusji, czego nie możemy powiedzieć o różnego rodzaju formacjach lub liniach trendu na wykresach. Zawsze można przecież widzieć tylko to, co się chce zobaczyć. O tym, dlaczego średnie kroczące należą do – zdaniem niektórych inwestorów – mało przydatnych wskaźników, piszemy w dalszej części artykułu.
Średnia ruchoma to pewna liczba danych, naniesionych na wykres w formie linii. Jak sama nazwa wskazuje, termin średnia oznacza tu uśrednioną wartość pewnego zbioru danych. Najczęściej mamy do czynienia z prostą średnią, która wykorzystuje ceny zamknięcia, a następnie oblicza z nich średnią cenę zamknięcia z danej liczby dni. Liczbę dni możemy określić parametrami wskaźnika. Im jest on większy, tym bardziej wygładzony wskaźnik otrzymujemy.

Role i zadania średnich ruchomych


Podstawowym zadaniem średniej ruchomej jest badanie istniejącego już trendu w sposób bardziej wygładzony. Niektórzy inwestorzy wykorzystują ją nawet zamiast samej linii trendu, zaś jeszcze inni – jako wskaźnik jego siły. Wielu jednak zapomina, że ten wskaźnik jedynie podąża za trendem, a zatem daje sygnały po fakcie. Im większy jest przyjęty parametr, tym większe będzie opóźnienie sygnału. W zależności od charakteru trendu czasami takie wygładzenie sprawdza się doskonale, innym razem natomiast działa destrukcyjnie. Pamiętajmy również o tym, że średnie nie działają tam, gdzie nie ma trendów, zatem nie są zbytnio przydatne w okresach ruchów bocznych.

Wykorzystując średnie ruchome, w praktyce powinniśmy wykorzystywać wielkości odwzorowujące najpopularniejsze cykle. I tak np. cykl miesięczny odpowiadać będzie 20- lub 21-dniowej średniej (miesiąc to ok. 20 dni notowań giełdowych), przy czym pamiętajmy, że każdy cykl powiązany jest ze sobą w sposób harmoniczny.

Średnia krocząca powinna więc służyć jedynie jako wskaźnik potwierdzający istnienie samego trendu za pomocą wygładzenia krótkoterminowych wahań cen. Warto również zmieniać jej wartość w zależności od dynamiki istniejącego trendu. Przed wybraniem parametru średniej inwestor zawsze będzie stawał przed dylematem – czy wybrać średnią o dłuższym zakresie, która wyeliminuje większą liczbę fałszywych sygnałów, ale wskaże prawdziwy sygnał znacznie później, czy skorzystać z bardziej czułej i szybciej reagować na zmiany zachodzące w trendzie, w tym również te fałszywe.

Rodzaje i zastosowanie średnich ruchomych


Wprawdzie analitycy skonstruowali wiele średnich, które mają za zadanie poprawić ich skuteczność,jednak badania, które przeprowadziliśmy na niektórych z nich, mocno kwestionują poprawę skuteczności. Wszystko bowiem sprowadza się do natury trendu.
Średnich kroczących jest naprawdę wiele. Jedne wykorzystują w swych obliczeniach ceny zamknięcia, drugie – ceny najwyższe i najniższe, jeszcze inne – średnią tych poziomów. Obok tego mamy średnie, które są wynikiem potrójnego dzielenia zakresu wahań, jeszcze inne zaś tworzą na wykresach różnego rodzaju skomplikowane wstęgi.
Do najpopularniejszych wielkości średnich należą: 5-, 9-, 10-, 13-, 15-, 20-, 26-, 40-, 75-, 100-, 200-dniowe oraz 10- i 40-tygodniowe. Zwolennicy liczb Fibonacciego będą z kolei wykorzystywać ciąg takich liczb,jak: 5, 8, 13, 21, 43, 55 itd.
Z naszych badań wynika, że najpopularniejszą średnią – jeśli chodzi o rynek terminowy – jest średnia 13-dniowa, natomiast dla rynku kapitałowego (akcje) – średnia 21-dniowa.

 • średnia ruchoma [MA]
 • prosta średnia ruchoma [SMA]
 • wygładzona średnia ruchoma [SMMA]
 • wykładnicza średnia ruchoma [EMA]
 • ważona średnia ruchoma [WMA]
 • liniowo ważona średnia ruchoma [LWMA]
 • adaptacyjna średnia ruchoma [AMA]
 • MESA średnia ruchoma [MESA, MAMA]
 • FAMA średnia ruchoma [FAMA]
 • ważona wolumenem średnia ruchoma [VAMA]
 • elastyczna ważona wolumenem średnia ruchoma [eVAMA]
 • trójkątna średnia ruchoma [TMA]
 • sinusoidalnie wygładzona średnia ruchoma [MA]
 • zmienna średnia ruchoma [MA]
 • przesunięta średnia ruchoma [DMA]
 • średnia ruchoma o zmiennej długości uśredniania [VIMA]
 • potrójna wykładnicza średnia ruchoma [TEMA]
 • podwójna wykładnicza średnia ruchoma [DEMA]

Wady i zalety śrewdnich ruchomych


Jednym z największych atutów przy posługiwaniu się średnimi jest to, że pozwalają one inwestorom przeprowadzać transakcje zgodnie z kierunkiem trendu, a zatem sprawdzają się tam, gdzie taki trend wyraźnie występuje. Kiedy trend trwa w najlepsze, inwestor posługujący się średnimi zarabia i chwali wskaźnik. Takie okresy wypadają jednak dość rzadko.
Pamiętajmy, że zadaniem średniej kroczącej jest wygładzenie ruchu cen z krótkoterminowych fluktuacji. Niestety, ponosimy tego koszt w postaci opóźnienia sygnałów.
Gorzej natomiast jest w przypadku, kiedy mamy do czynienia z trendem horyzontalnym, który występuje średnio przez połowę czasu wszystkich sesji. W związku z tym średnie będą sprawdzać się jedynie przez 20–50% swego czasu (w zależności od czułości średniej). W pozostałym okresie będą dawać mylne sygnały, co wiąże się z ich niską skutecznością. Na przykład silniejsze korekty mogą uznać za zakończenie trendu, gdy tymczasem okaże się to jedynie chwilową „czkawką” w trendzie.
Rozwiązaniem może okazać się wprawdzie wybór wolniejszej średniej, która będzie odporna na przypadkowe wahania cen, ale z kolei okazuje się ona mało dokładna, jeśli chodzi o samą zmianę trendu. Ze swej natury sygnały płynące z wolniejszych średnich potrafią „oddać” nawet połowę potencjalnie zarobionego zysku. Natomiast bardziej wrażliwe średnie oddadzą więcej po zsumowaniu wszystkich fałszywych transakcji, jakie będą miały miejsce podczas całego trendu.

Podsumowanie


Wskaźniki podążające za trendem śledzą zmiany cen i reagują na ogół dość wolno na zaistniałe okoliczności. Długie okresy niskiej aktywności na rynku mogą „zabić” niejedną strategię opartą na wolnych średnich lub sprawić, że inwestor podda się w najgorszym momencie. Według Bernsteina, daytradera z 20-letnim stażem na rynkach terminowych, średnie te sprawdzają się przeciętnie jedynie przez 30 procent czasu. Pomimo tego faktu liczba ich zwolenników jest nadal bardzo wysoka.
Aby temu zaradzić, zalecamy wykorzystywać średnie ruchome jako dodatek do naszej analizy lub budowy systemu, a nie stosować je na wyłączność.

Zenon Komar

Średnia ruchoma ma śledzić przebieg trendu, podążać za nim, a nie przed nim. Nie jest więc narzędziem prognostycznym, nie zapowiada trendu, lecz jedynie odzwierciedla, informuje o jego rozpoczęciu.

Zenon Komar

Opinie

tylko dla zalogowanych