Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 227
Dodano dnia 2018-10-27 18:11:28
Aktualizacja 2019-03-19 15:52:39
Słowa kluczowe trójkąty trójkąt symetryczny trójkąt zwyżkujący trójkąt zniżkujący trójkąt rozszerzający się trójkąt prostokątny apex
Kategoria Formacje liniowe
Bibliografie
 • John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych
 • Zenon Komar - Sztuka spekulacji po latach
Materiały powiązane
Narzędzia
formacja trójkąta
Trójkąt symetryczny wraz z naniesionymi poziomami docelowymi
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
 1. Trójkąty
 2. Rodzaje i budowa trójkątów
 3. Zasady gry w oparciu o trójkąty
 4. Trójkąt symetryczny
 5. Trójkąty zwyżkujące i zniżkujące (zwane również trójkątami prostokątnymi)
 6. Trójkąt rozszerzający się

Trójkąty


Trójkąty to najmniej pewne formacje. Uchodzą za formacje zapowiadające kontynuację trendu, choć zdarzają się przypadki, kiedy kształtują się w okresach odwrotu. Na ogół występują jako formacje średniookresowe. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy trwają nieco dłużej.

Rodzaje i budowa trójkątów


Każdy z trójkątów rożni się od siebie zarówno kształtem, jak i sposobem prognozowania przyszłych ruchów cen. Każdy z nich powinien posiadać co najmniej cztery punkty zwrotne, choć zaleca się, aby było ich nie mniej niż sześć, przez co mamy trzy wierzchołki oraz trzy dołki wewnątrz formacji.
Rozróżniamy cztery rodzaje trójkątów:

 • symetryczny
 • prostokątny
 • zwyżkujący
 • zniżkujący
 • rozszerzający się

Trójkąty składają się z dwóch linii, z których jedna przebiega przez najniżej, a druga przez najwyżej położone miejsca znajdujące się wewnątrz formacji. Punktem przecięcia tych linii jest tzw. apex, będący granicą każdej formacji trójkąta. Kiedy ceny wejdą poza prawy punkt ograniczenia, mamy do czynienia z negacją całej formacji i najprawdopodobniej ceny nadal będą podążać horyzontalne do czasu uformowania nowej (innej) formacji.
Biegnące pod kątem linie w końcu muszą się ze sobą przeciąć. A zatem trójkąty są formacją ograniczoną w czasie, choć – jak podkreślają specjaliści – najlepszym momentem wybicia z formacji powinna być odległość od podstawy nie większa niż 2/3 długości całego trójkąta. Każdy dłuższy ruch wewnątrz formacji działa na jej niekorzyść i zwiększa prawdopodobieństwo negacji całej formacji.
Podstawą nazywamy lewy odcinek pionowy, biegnący od najwyższego do najniższego miejsca w formacji.

Zasady gry w oparciu o trójkąty


Sygnałem wybicia z formacji trójkąta jest przecięcie jednej z jego dwóch linii (w zależności od kierunku trendu). Przecięta linia trójkąta zamienia się rolami i z linii oporu staje się linią wsparcia. Ruch powrotny do jej okolic nie zawsze zachodzi, ale jego prawdopodobieństwo wystąpienia wzrasta, jeśli wybicie z formacji nie było poprzedzone chwilową konsolidacją, czyli ruch był kontynuowany od ostatniego dołka.
Znaczenie wielkości wolumenu odgrywa we wszystkich formacjach bardzo ważną rolę. Pozwala on bowiem rozpoznać układ sił, jakie zachodzą wewnątrz transakcji, co wzmacnia obraz naszej analizy. W czasie trwania całej formacji obrót na ogół jest niewielki, co – mówiąc kolokwialnej – stanowi jedynie przerwę (korektę) w trendzie głównym.

Z kompletną figurą trójkąta mamy do czynienia wówczas, gdy ceny na dobre opuszczą linię łączącą jego granice. Wybicia na ogół są dynamiczne i poprzedzone dużą aktywnością. Podobnie jak w przypadku innych formacji, w trójkątach możemy z łatwością zmierzyć minimalny zasięg przyszłego ruchu cen, przenosząc linię podstawy w miejsce wybicia. Inną techniką jest wyznaczenie równoległej linii w zależności od kierunku trendu. Jeśli mamy do czynienia z trendem wzrostowym, wyznaczamy linię równolegle nachyloną w tym samym kierunku. Druga metoda jest o tyle lepsza, że pozwala w przybliżeniu określić czas, w którym ceny wyznaczą minimalny poziom docelowy (czasami następuje to w momencie przecięcia linii, punkt apex).

Jeżeli chodzi o wolumen, to omówmy jeszcze dwie ważne sprawy. W przypadku formacji, która występuje w trendzie wzrostowym, ma on zdecydowanie większe znaczenie niż – analogicznie do sytuacji – w trendzie spadkowym. Jeśli chcemy, aby kurs kontynuował trend wzrostowy, ceny powinny rosnąć (wewnątrz formacji) wraz z rosnącym wolumenem, a spadać przy zmniejszającym się. Natomiast w trendzie spadkowym każdy wzrost powinien odbywać się na zmniejszonych obrotach.
Jak już wspomnieliśmy w artykule Pułapki fałszywe wybicia zdarzają się coraz częściej, powinniśmy więc się na nie przygotować. Jednorazowe wybicia z nie tylko z trójkątów, ale i wszystkich formacji niosą za sobą ryzyko niepowodzenia naszych inwestycji. Bardzo często ceny tylko przez chwilę wychodzą poza formacje, kiedy rosnąc, ostatkiem sił wskazują na sygnał wybicia. Zalecamy stosować przeróżne, sprawdzone filtry, które – jak udowodniła statystyka – poprawiają skuteczność transakcji.

Trójkąt symetryczny


Trójkąt symetryczny przeważnie powstaje na skutek krótkoterminowej przerwy w trendzie, a więc jest zaliczany do formacji kontynuacji trendu. Posiada dwie symetryczne względem siebie linie, które na ogół biegną pod tym samym (ale przeciwległym) kątem.

John J. Murphy

Trójkąt stanowi zatem interesujące połączenie ruchu cen i czasu. Zbiegające się linie wyznaczają cenowe granice trójkąta i wskazują, w jakim punkcie formacja zostanie w pełni ukształtowana, a co za tym idzie, przy jakiej cenie rozpocznie się kontynuacja trendu przez przebicie górnej linii (w przypadku trendu wzrostowego). Ponieważ linie te pozwalają zmierzyć szerokość formacji, informują również, kiedy to nastąpi. Jeśli szerokość ta obejmowałaby na przykład dwadzieścia tygodni, do wybicia powinno dojść pomiędzy trzynastym a piętnastym tygodniem.

John J. Murphy

Trójkąty zwyżkujące i zniżkujące (zwane również trójkątami prostokątnymi)


Trójkąty te są odmianą wyżej opisanego trójkąta i różnią się jedynie kątem nachylenia swych linii. W przypadku trójkąta zwyżkującego górna linia będzie przebiegać poziomo, a jedynie dolna wznosić, co jest oznaką siły trendu wzrostowego. Natomiast trójkąt zniżkujący jest lustrzanym odbiciem zwyżkującego.
Trójkąty tego typu są charakterystyczne dla rynku byka, natomiast trójkąty zniżkujące (zapowiadające spadek) – dla bessy. Czasami zdarzają się odstępstwa od reguły, gdy trójkąty te stanowią zapowiedź odwrócenia trendu, niemniej jednak w większości przypadków są to formacje kontynuacji trendu.

Trójkąt rozszerzający się


Ten rodzaj trójkąta na szczęście jest bardzo rzadko spotykany. Na szczęście, ponieważ jego wymowa utrudnia analizę niejednemu inwestorowi.
Trójkąt rozszerzający się nazywany jest również trójkątem odwróconym z uwagi na jego budowę w stosunku do pozostałych figur. Oprócz odwróconej budowy, również wielkość wolumenu przyjmuje tu odwrotną podstawę i w tym wypadku wzrasta z upływem czasu. Według Johna Murphiego trójkąty rozszerzające się są spowodowane sytuacją, która „wymknęła się” inwestorom spod kontroli, cechują się nad wyraz dużymi obrotami (emocjami) i najczęściej możemy je spotkać w momencie odwracania trendu.

Opinie

tylko dla zalogowanych