Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Zastrzeżenia prawne: ten tekst nie jest w sensie prawnym warunkiem licencji, a jedynie jego pomocą w łatwiejszym zrozumieniu prawniczego żargonu.

Dzielimy się tym, co tworzymy


Dzięki licencjom Creative Commons (zwanym dalej CC) autorzy Investpedii w prosty sposób określają warunki licencyjne, dzięki którym użytkownicy mogą korzystać z materiałów, nie naruszając praw autorskich.

Zaletą licencji CC jest określenie w prosty i przystępny sposób warunków, na jakich inni mogą skorzystać z prawa do wszelkich materiałów zawartych na łamach Investpedii. Na przykład z możliwości kopiowania i rozpowszechniania treści, publikacji ich na łamach własnego serwisu internetowego czy prawa do ich rozpowszechniania, także komercyjnego (uzyskania korzyści majątkowej z jego tytułu).

Dzięki licencjom masz prawo:

 • korzystać swobodnie z treści, które znajdują się na łamach Investpedii,
 • wykorzystać utwory w jasno sprecyzowany sposób – koniec z zastanawianiem się: co wolno, a czego nie,
 • kopiować, remiksować, rozpowszechniać bez pytania o zgodę, o ile licencja na to pozwala.

Rozróżniamy cztery podstawowe warunki licencji CC:

cc-by Uznanie autorstwa. Wszelkie materiały oznaczone tym znakiem wolno kopiować, prezentować i rozpowszechniać, a także opracowywać na ich podstawie materiały trzecie, pod warunkiem wskazania jego dokładnego źródła oraz informacji o dokonanych w nim zmianach.
cc-nd Bez utworów zależnych. Wszelkie utwory muszą być przedstawione w oryginalnej formie, a więc nie mogą być modyfikowane, remiksowane oraz przetwarzane.
cc-sa Na tych samych warunkach. Utwór należy rozpowszechniać wyłącznie na tych samych warunkach licencyjnych, co oryginał.
cc-nc Dla celów niekomercyjnych. Materiałów nie wolno kopiować, rozpowszechniać i przedstawiać w celach komercyjnych, a więc w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Naruszenie praw autorskich


Wszystkie licencje CC nie podlegają zmianom. Oznacza to, że raz udzielona licencja jest nieodwoływalna.

Naruszenie licencji wiąże się z automatycznym wygaśnięciem licencji CC. Jeśli utwory zostaną wykorzystane w sposób niezgodny z przedstawioną licencją, to znaczy ktoś wykorzysta utwory do własnych celów bez ich stosownego oznaczenia autora, nie może dalej korzystać z takiego utworu.

Naruszając w ten sposób licencję, narażamy się na konsekwencje prawne z tytułu naruszeń praw autorskich, które będą egzekwowane drogą sądową.

Prawo cytatu. Cytowanie Investpedii


Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Przy korzystaniu z prawa cytatu nie obowiązuje przestrzeganie zasad wolnych licencji CC.

Źródła


Informacja o autorze bądź licencjodawcy powinna znajdować się w miejscu widocznym dla czytelnika i zawierać następujący odnośnik w postaci tekstu: © Źródło: [Adres URL do publikowanego utworu]

Na przykład, artykuł pod nazwą Hossa zawierać będzie następujące przypisy i/lub źródła:
© Źródło: https://www.investpedia.pl/artykul/Hossa/7

Podstawowe licencje Investpedii


Investpedia działa w oparciu o trzy licencje CC, z których każda szanuje prawa autorskie wraz z dodatkowymi warunkami ich rozpowszechniania:

Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

cc cc-by cc-sa

Wolno:

 • kopiować,
 • zmieniać i remiksować,
 • rozpowszechniać,
 • przedstawiać i wykonywać,
 • pod warunkiem, że utwór jest przedstawiony na tej samej licencji
 • i oznaczony został autor oryginału.
Tekst licencji

Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL)

cc cc-by cc-nd

Wolno:

 • kopiować,
 • rozpowszechniać,
 • przedstawiać i wykonywać,
 • pod warunkiem, że utwór jest przedstawiony na tej samej licencji
 • i oznaczony został autor oryginału.
Tekst licencji

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

cc cc-by cc-nc cc-nd

Wolno:

 • kopiować,
 • rozpowszechniać,
 • przedstawiać i wykonywać,
 • pod warunkiem, że utwór jest przedstawiony na tej samej licencji,
 • z wyłączeniem komercji
 • i oznaczony został autor oryginału.
Tekst licencji